STEICO universal black

použitie
pre steny

● drevovláknitá čierna (bitumenová) doska do odvetraných fasád
● tepelná a zvuková izolácia
● difúzna vrstva pre opláštenie striech a stien
● izolácia, ktorá sa ukladá priamo nad krokvy – zvlášť vhodná pri rekonštrukcií strechy
● tvorí zábranu proti vetru
● ako poistná hydroizolačná vrstva pri strechách a stenách
● aplikácia bez dodatočnej fólie

vlastnosti

● vysoká pevnosť v tlaku
● ochrana voči chladu, ale aj teplu
● dokonalá difúzia vodných pár
● ochrana voči vetru, prachu, vlhkosti a hluku
● UV stabilita

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,050 W/m.K
objemová hmotnosť
260 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
základný rozmer
600 x 2500 mm
(585 x 2480 mm – krycí rozmer)
výrobná hrúbka
22 mm