Textilné izolácie

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 100 000 ton textilného odpadu.  V praxi to znamená 4 až 12,6 kg na každého Slováka. Tento odpad dokážeme ešte druhotne spracovať a recykláciou premeniť na stavebný materiál. Textilné izolácie vyrábané najmodernejšou, ekologicky šetrnou metódou airlaid si získavajú miesto pri výstavbe pasívnych domov a domov s nulovými emisiami.

 Produkty

VšetkyPodlahyStenyStropyStrechy
Prírodné tepelnoizolačné systémy a stavebné materiály

Technické parametre
textilnej izolácie

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,039 až 0,045 W/mK (podľa typu produktu)
Merná tepelná kapacita: 1600 až 2200 J/kg.K (podľa typu produktu)
Faktor difúzneho odporu: μ = 1,5

Izolácie
z recyklovaného
textilu

Sú ohybné, pružné izolačné materiály z recyklovaných textilných vlákien s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, výbornou zvukovou pohltivosťou a vysokou tepelnou kapacitou. V zime poskytujú ochranu pred chladom a veľmi dobre si poradia aj s letným prehrievaním budov. Pri ich výrobe je výrazne nižšia spotreba energie oproti klasickým izoláciám a zároveň maximálne využitie druhotných surovín.

Výborné
tepelnoizolačné
vlastnosti

Výborné
zvukovoizolačné
vlastnosti

Výborne regulujú
vlhkosť

Priedušný
materiál

Ekologický
materiál

Energeticky
nenáročná výroba

Ticho doma oceníte
Ticho doma oceníte

Ticho doma oceníte

Rušná ulica, hlučný susedia alebo technika, ktorá vydáva rôzne zvuky? V naších bytoch alebo domoch môžeme byť častejšie rušený zvukmi ako dokážeme tolerovať.

Riešním sú textilné izolácie s použitím v exteriéri aj interiéri s výbornou zvuková pohltivosťou. Dokážu lepšie dobre absorbovať zvuk ako štandartné izolačné materiály vďaka rozmerovej a materiálovej rôznorodosti.

Dajte zelenú zelenej streche

Dajte zelenú
zelenej streche

Zelené strechy niesu len dnešným trendom ale riešením do budúcnosti v boji s klimatickými zmenami. Poskytujú účinnú ochranu striech pred letným prehrievaním, vytvárajú lepšiu mikroklímu a zlepšujú tepelno izolačné vlastnosti stavieb.

Textilné izolácie, sa výborne hodia do skladieb zelených striech nakoľko su schopné do seba nasať povrchovú a podpovrchovú vodu. Slúžia ako drenážné dosky, ktoré vodu zadrží a následne ju postupne uvoľňuje do zeme alebo do ovzdušia. Tým dochádza k regulácií teploty okolitého priestoru.

Pozrieť produkty

Sytémové riešenia
s použitím EKOPANELOV

Tepelné izolácie
TEPELNÉ
IZOLÁCIE
Akustické izolácie
AKUSTICKÉ
IZOLÁCIE
Kročajové izolácie
KROČAJOVÉ
IZOLÁCIE
RETENČNO - Drenážne izolácie
RETENČNO - DRENÁŽNE
IZOLÁCIE

Použitie v praxi

Zateplenie rámovej konštrukcie steny drevostavby
Zateplenie rámovej konštrukcie
steny drevostavby
Zateplenie vnútornej priečky
Zateplenie vnútornej priečky
Zateplenie stropu
Zateplenie stropu
Aplikácia v interiéri
Aplikácia v interiéri
Aplikácia do odvetraných fasád
Aplikácia do odvetraných fasád
Aplikácia do zelených striech
Aplikácia do zelených striech
Cenová kalkulácia