Korkové izolácie

Zhodnotením tohto trvalo udržateľného a 100 % prírodného materiálu sa vyrábajú tepelno-izolačné materiály s vysokou pridanou hodnotou a vynikajúcimi tepelno-technickými parametrami. Izolácie z expandovaného korku sú trvalo udržateľné materiály pre zachovanie trvalo udržateľnej architektúry.

Korok je vonkajšia kôra stromu Duba korkového

Korok je vonkajšia kôra
stromu Duba korkového

Tento vznešený strom sa dožíva 200 rokov počas ktorých sa môže jeho kôra zhodnotiť 15 až 18 krát. Ťažba, proces extrakcie korkovej kôry je vysoko špecializovaný proces, ktorý je maximálne šetrný k samotnému stromu tz. pri zbere kôry sa strom nepoškodí, zregeneruje sa a kôra sa časom opäť obnoví.

Prírodné tepelnoizolačné systémy a stavebné materiály

Korkové izolácie

Hodnota tepelnej vodivosti korkovej izolácie je takmer nemenná bez ohľadu na premenlivosť vonkajšej teploty.

Pri korku je v porovaní s ostatnými izolačnými materiálmi premenlivosť teplotechnických parametrov vzhľadom na meniacu sa teplotu minimálna. Tým dosahuje korková izolácia stabilné teplo-technické parametre.

Vysoká stabilita
tepelnotechnických
parametrov
pri kolísaní teplôt

Materiál schopný
fungovať v širokom
teplotnom rozsahu

Vysoká teplená kapacita
(tepelná zotrvačnosť)
materiálu

Veľmi nízka hodnota
zabudovanej energie

Materiál s pozitívnou
bilanciou CO2

Ekologický
materiál

Dlhá životnosť

V prípade požiaru
sa neuvoľňujú žiadne
toxické plyny

Udržateľný materiál pre udržateľnú výstavbu
Udržateľný materiál pre udržateľnú výstavbu

Udržateľný materiál
pre udržateľnú výstavbu

  • Ako vstupná surovina sa používa len korok.
  • Nepoužívajú sa žiadne prísady ani lepidlá (ako spojivo funguje živica (suberín) čo je korku vlastná voskovitá látka).
  • 93% energie je spotrebované priamo zo zdrojov spaľovaním biomasy, ktorá tvorí odpad vo výrobnom procese.
  • Odpad vo výrobnom procese je 100 % použiteľný pre ďalšie využitie ako je napr. korkový prášok a korkový granulát.
Cenová kalkulácia