I-nosníky

Popis

Konštrukčný systém striech, stropov s rozponmi až do 10 m. Skladajú sa z pásnice (tvorené KVH hranolom alebo LVL lepeným vrstveným drevom) a stojky (tvorené drevovláknitou doskou).
Vďaka ich nízkej hmotnosti je s nimi ľahšia manipulácia.

Použitie


 • podlahové, stropné, strešné a stenové konštrukcie v drevostavbách
 • nadstavby obytných budov
 • rekonštrukcie podkrovných priestorov
 • sendvičové panely – vodorovné aj zvislé konštrukcie
 • strešné krovy
 • na debniace podporné systémy pri betónovaní
 • náhrada nosných prvkov z reziva pri zložitých prierezoch a väčších dĺžkach

Vlastnosti

 • nízka hmotnosť, dobrá únosnosť a pružnosť
 • maximálna eliminácia tepelných mostov
 • jednoduché opracovanie a montáž, výborná manipulácia bez potreby žeriavu
 • kvalitný vstupný materiál a pásová výroba zabezpečujú vždy tú najvyššiu kvalitu
 • možnosť realizácie prestupov cez stredovú stojinu (vedenie sietí a inštalácií)
 • cenovo výhodný oproti rezivu KVH pri hrúbkach nad 200 mm
 • možnosť dodania zatepleného nosníka (zateplený priestor medzi hornou a dolnou pásnicou izoláciou Steico Therm, alebo Steico Flex
 • pásnice sa vyrábajú z vrstveného lepeného dreva a sú nadpájané zubovým spojom, ktorý zabezpečuje maximálnu pevnosť

Rozmery

vyrábajú sa 3 štandardné typy s rozdielnou šírkou pásnice, ktoré sa ďalej líšia výškou stojiny – SJ45, SJ60 a SJ90
štandardné dĺžky sú 7, 9, 10, 11, 12, 13 m
väčšie dĺžky je možné vyrobiť na zákazku
možnosť dodať izoláciu stojín

nosníky spĺňajú európske technické schválenie ETA – 06/0238

Cenová kalkulácia