Slamený systém

Slama má v stavebníctve veľmi dlhú tradíciu. V súčasnosti domy z dreva a slamy predstavujú veľký potenciál pre výstavbu zelených budov s nulovou uhlíkovou stopou. Znižujú nielen dopyt po energii potrebnej na výrobu nových materiálov, ale aj spotrebu energie na vykurovanie alebo chladenie budov. Slama je stavebný materiál, ktorý je ľahko dostupný, dokonale recyklovateľný, organický a rozložiteľný. Jeho využitie na stavebné účely má prínos aj pre životné prostredie. Certifikovaná fúkaná slama v kombinácii s Ekopanelmi z lisovanej slamy, vytvárajú 100% ekologický stavebný systém na výstavbu slamených domov.

Prírodné tepelnoizolačné systémy a stavebné materiály

Technické parametre
fúkanej slamenej izolácie

Európske schválenie: ETA 18/0305
Zloženie: 100% BIO slama bez akýchkoľvek prísad
Aplikačná objemová hmotnosť: 105-140 kg/m3
Merná tepelná kapacita: c = 2100 J/kg.K
Tepelná vodivosť: λ = 0,055 W/(m.k)
Trieda horľavosti: E (podľa Eurotriedy)

Fúkana
slamena izolacia

Moderné riešenie s použitím tradičného materiálu, vhodné k výstavbe pasívnych a nulových stavieb.

Prírodná tepelná a zvuková izolácia z certifikovanej BIO slamy. Fúkaná slama je tepelnoizolačný materiál bez akýchkoľvek dodatočných prísad. Dlho vyvíjaný, nový výrobný proces umožňuje dosiahnutie vysokej aplikačnej objemovej hmotnosti fúkanej slamenej izolácie, ktorá zabezpečuje vynikajúcu ochranu voči prehrievaniu v letnom období roka a tiež vysokú ochranu pred hlukom. Aplikácia fúkanej bio slamy je rýchla, čistá a bezodpadová.

BIO kvalita
materiálu

Rýchla, čistá
a bezodpadová
aplikácia

Výborné
tepelnoizolačné
vlastnosti

Zabraňuje
šíreniu hluku

Ekologický
materiál

Materiál
s pozitívnou
bilanciou CO2

Slamený systém - 100% bio produkt

100% BIO produkt

Regionálne vyrábaný produkt s jedinečným prístupom výrobcu k ekológií a životnému prostrediu. Najčistejší 100% BIO produkt, ktorý v sebe ukrýva všetky výhody a prednosti tepelnoizolačného materiálu na najvyššej úrovni.

Kvalita je pre nás dôležitá

Kvalita je
pre nás dôležitá

Výberom a použitím certifikovanej fúkanej slamy, eliminujeme nedostatky, ktoré vznikali v minulosti balíkovej slame. Nedostatkami sa javilo napríklad nedostatočné vymlátenie zŕn, ktoré boli lákadlom pre hlodavce, alebo zlé presušenie balíka v celom jeho objeme, čo mohlo mať za následok vznikajúci hnilobu.

Čisté stonky slamy sú nasekané na krátke dĺžky, poriadne presušené a dôkladne preosiaté od pšeničných zŕn a iných nečistôt. Dôležitá je aj kvalita vstupnej suroviny, ktorú zaručuje pestovateľ s jedinečným a prepracovaným pestovaním zohľadňujúcim jej finálne použitie. Tým, že nie je slama zabalíkovaná je ľahko odkontrolovateľná jej kvalita.

Aplikácia slamenej izolácie

Aplikácia

Aplikácia fúkanej slamenej izolácie, prebieha výhradne prostredníctvom zaškolenej pracovnej skupiny. Slamená izolácia je pomocou fúkacieho zariadenia vháňaná cez flexibilné hadice až na miesto spracovania.

Použitie v praxi

zateplenie strešnej konštrukcie
zateplenie strešnej konštrukcie
Zateplenie stien drevostavieb
zateplenie stien drevostavieb
zateplenie stropnej konštrukcie v murovanej stavbe
zateplenie stropnej konštrukcie
v murovanej stavbe
Slamené izolačné balíky

Slamené
izolačné balíky

Certifikované slamené balíky z kontrolovanej výroby vyrobené na základe certifikátu ETA-10/0032 Slamené balíky sa dajú použiť ako dodatočná izolácia už postaveného domu, ako výplň stien pri stavbe domu s drevenou konštrukciou a dokonca aj ako nosná stena slameného domu. Takáto stena má vynikajúce izolačné vlastnosti a dom bez ďalšieho dodatočného zateplenia, môže byť na úrovni nízkoenergetického štandardu.

Pri dodržaní správnych technologických postupov je životnosť slameného domu určite porovnateľná s bežnými stavbami.

Použitie v praxi

použitie pre steny drevostavieb
použitie pre steny drevostavieb
použitie pri zateplení strechy
použitie pri zateplení strechy
použitie pri výstavbe slamených domov
použitie pri výstavbe slamených domov
Technické parametre EKOPANELOV

Technické parametre
EKOPANELOV

Objemová hmotnosť: 379 kg/m3
Koeficient difúzneho odporu: μ = 9,7
Tepelná vodivosť: λ = 0,099 W/mK
Reakcia na oheň: kategória E

EKOPANELY
dosky z lisovanej
slamy

Ekopanel je ekologická difúzne otvorená stavebná doska. Je lisovaná z obilnej slamy za pomoci vysokej teploty a tlaku bez použitia akýchkoľvek lepidiel a spojív. Obojstranne polepená recyklovanou lepenkou. Je to 100 % prírodný, plne recyklovateľný, pevný a paropriepustný stavebný materiál vhodný na trvalé zabudovanie do stavieb. Vhodný na použitie pri výstabe slamených domov.

BIO kvalita
materiálu

Rýchla, čistá
a bezodpadová
aplikácia

Výborné
tepelnoizolačné
vlastnosti

Zabraňuje
šíreniu hluku

Ekologický
materiál

Materiál
s pozitívnou
bilanciou CO2

Ekologický produkt

Ekologický produkt

Jadro Ekopanelu sa lisuje zo slamy za vysokého tlaku a teploty bez prídavných spojív a náterov. Následne je polepené recyklovanou lepenkou. Lepidlo vyhovuje najprísnejším hygienickým normám a je nanášané v tenkej vrstve. Slama aj papier sú organické materiály, ktoré je možné po dožití stavby ľahko zrecyklovať.

Sytémové riešenia
s použitím EKOPANELOV

Systém Ekonapel je vhodný na realizáciu všetkých typov drevostavieb (nízkoenergetické, pasívne, nulové a aktívne domy). Jednotlivé systémové riešenia Ekopanelu musia byť správne zvolené pre daný typ drevostavby. Je treba dbať predovšetkým na kompletný návrh stavby, ktorý musí byť jednotný tak, aby bola zaistená úplná funkčnosť a požadovaná kvalita.

Priečky
PRIEČKY
Obvodové steny
OBVODOVÉ STENY
Šikminy
ŠIKMINY
Podlahy
PODLAHY
Vnútorné obklady
VNÚTORNÉ OBKLADY

Použitie v praxi

Aplikácia nadkrokviev
Aplikácia nadkrokviev
Aplikácia obkladu stien
Aplikácia obkladu stien
Aplikácia podhľadu
Aplikácia podhľadu
Aplikácia priečky
Aplikácia priečky
Aplikácia podhľadu v slamenom dome
Aplikácia podhľadu v slamenom dome
Aplikácia priečky v podkroví
Aplikácia priečky v podkroví
Cenová kalkulácia