Konopné izolácie

Konopa je jednou z najstarších kultúrne pestovaných rastlín. Naši predkovia si ním zatepľovali svoje obydlia už pred stovkami rokov. Izolácie z konopných vlákien, podobne ako iné izolačné materiály z prírodných vlákien, majú vynikajúce parametre v oblasti tepelnej izolácie a akustickej izolácie. V tom sa úplne vyrovnajú bežným, obvykle predávaným izolačným materiálom.

Stále si však uchovávajú svoje jedinečné prírodné vlastnosti, čo ich úplne odlišuje od konkurencie a posúva ich na oveľa vyššiu úroveň.

Prírodné tepelnoizolačné systémy a stavebné materiály

Konope prírodný izolant

Tepelnotechnické parametre konopných izlcácií

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,039 až 0,045 W/mK / podľa produktu
Merná tepelná kapacita: 1600 až 2200 J/kg.K /podľa produktu
Faktor difúzneho odporu: μ = 1,5

Konopné izolácie patria k najekologickejším izolačným materiálom. Ide o paropriepustný (difúzne otvorený) materiál, ktorý zabezpečuje vysokú ochranu voči chladu v zime a zabraňuje prehrievaniu v lete. Konopné vlákno výborne reguluje vlhkosť bez toho, by sa narušili jeho tepelnotechnické vlastnosti. Vytvára tým príjemnú klímu v interiéri po celý rok. Svojimi technickými vlastnosťami tvorí zdravšiu náhradu k bežne používaným izoláciám.

Výborné
tepelnoizolačné
vlastnosti

Výborná
akumulačná
schopnosť

Výborné
zvukovoizolačné
vlastnosti

difúzne otvorený
- paropriepustný
materiál

výborne
reguluje vlhkosť

ekologický materiál
s dlhou životnosťou

Ekologický materiál

Ekologický materiál

Konopná izolácia sa vyrába z rýchlorastúcej jednoročnej rastliny z konopy siatej. Rastlina konopy významne prispieva k zlepšeniu kvality pôdy a môže byť pestovaná aj na málo úrodných pôdach. Pri svojom raste pohltí 2 krát viac CO2 ako strom a tým prispieva k zníženiu emisií CO2.

Zdravé bývanie

Zdravé bývanie

Konopná izolácia neobsahuje žiadne prídavné látky, ktoré by boli škodlivé pre človeka alebo prírodu.

Je príjemná na dotyk a manipuláciu.

Dokáže ideálne rozviesť vlhkosť, ktorá sa nesústreďuje na jednom mieste ale odvádza sa po vláknach do celej plochy. Tým sa zvačší plocha povrchu pre lepšie odvetranie. Objemová vlhkosť môže narásť až o 20% bez straty izolačných vlastností materiálu a objemovej stálosti. (Pre príklad: pri minerálnych izoláciách dochádza ku strate tepelnoizolačných schopností a deformácie povrchu už pri 2% objemovej vlhkosti.) Chráni tak konštrukcie pred vznikom navlhnutím a tvorbou plesní.

Konopné vlákna, z ktorých je izolácia vyrobená, neobsahujú bielkovinu. Preto ich nieje potrebné ošetrovať proti moliam a hmyzu. Obsahuje prírodné látky, ktoré odpudzujú hlodavce.

Úspora nákladov

Úspora nákladov

Konopná izolácia ma skoro dvojnásobnú akumulačnú schopnosť ako iné používané materiály. Merná tepelná kapacita: 1600 J/kg.KDokáže výborne akumulovať teplo vzniknuté pri vykurovaní a potom ho postupne uvoľňovať do interiéru. Efektívne tým ovplyvňuje tepelnú pohodu v interiéri.

Minimalizuje tepelné úniky cez stavebné konštrukcie, čo v zimných mesiacoch výrazne prispieva k poklesu nákladov na vykurovanie.

Horľavosť

Horľavosť

Konopná izolácia má triedu horľavosti E (B2). To však dokážeme riešiť správnym návrhom konštrukcie s použitím požiarne odolných materiálov s príslušným atestom o nehorľavosti na uzavretie. Pri nosných prvkoch drevostavieb je nutné použiť certifikovanú skladbu.

Zistiť viac
Oblasť použitia

Oblasť použitia

Konopná izolácia je vhodná pre využitie pri murovaných stavbách aj drevostavbách.

 • 1. Fasádný systém
  Konope panel
 • 2. Medzikrokvové zateplenie
  Konope Flex, Konope Kombi flex, Konopná plsť, Fúkaná konopná izolácia.
 • 3. Výplňová izolácia stropu
  Konope Flex, Konope Kombi flex, Konopná plsť, Fúkaná konopná izolácia.
 • 4. Výplňová izolácia stien
  Konope Flex, Konope Kombi flex, Konopná plsť, Fúkaná konopná izolácia.
 • 5. Kročajové izolácie
  Konope panel

Použitie v praxi

Fasádny systém
Fasádny systém
Výplňové izolácie do striech
Výplňové izolácie do striech
Výplňové izolácie do stropov
Výplňové izolácie do stropov
Výplňové izolácie do odvetraných fasád
Výplňové izolácie do odvetraných fasád
Výplňové izolácie do priečok
Výplňové izolácie do priečok
Použitie ako dodatočná izolácia do inštalačnej predsteny
Použitie ako dodatočná izolácia do inštalačnej predsteny
Inštalácia konopnej plsti
Inštalácia konopnej plsti
Konopná plsť – výplň dutín a štrbín
Konopná plsť – výplň dutín a štrbín
Zateplenie včelích úľov
Zateplenie včelích úľov
Cenová kalkulácia