I-Stenové nosníky

Popis

Stenový nosník pre drevené rámové konštrukcie s optimalizovanými tepelnými mostami

Použitie

 • drevený I nosník
 • podlahové, stropné, strešné a stenové konštrukcie v drevostavbách
 • nadstavby obytných budov
 • rekonštrukcie podkrovných priestorov
 • sendvičové panely – vodorovné aj zvislé konštrukcie
 • strešné krovy
 • na debniace podporné systémy pri betónovaní
 • náhrada nosných prvkov z reziva pri zložitých prierezoch a väčších dĺžkach

Vlastnosti

 • eliminácia tepelných mostov
 • rozmerová stabilita
 • minimálna vlastná hmotnosť
 • vysoká zaťažiteľnosť nosníkov
 • jednoduchá inštalácia techniky objektu
 • použitie dostupných spojovacích prostriedkov
 • ETA – európske technické schválenie

Rozmery

vyrábajú sa 3 štandardné typy s rozdielnou šírkou pásnice, ktoré sa ďalej líšia výškou stojiny: SW45, SW60 a SW90.

štandardné dĺžky: sú 7, 9, 10, 11, 12, 13 m

dĺžky na zákazku je možné vyrobiť podľa dodaných podkladov
možnosť dodať izoláciu stojín

Cenová kalkulácia