STEICO phaltex

použitie
pre podlahy

● drevovláknitá podlahová doska s bitumenovou úpravou
● drevovláknitá doska s bitumenovou úpravou
● do priestorov s vyššou vlhkosťou
● vhodné pod asfaltové potery

vlastnosti

● vysoká pevnosť v tlaku
● ochrana voči chladu aj letnému prehrievaniu

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,050 W/m.K
objemová hmotnosť
230 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
rozmer
1200 x 2500 mm
výrobná hrúbka
10 – 19 mm