floor
STEICO floor

4
 • tepelná, zvuková a protikročajová izolácia pod masívne palubové podlahy
 • zvuková izolácia bez akustických mostov

 • výborne vylepšuje akustické parametre podlahy
 • mechanické kotvenie podlahy do vodiacich systémových líšt
 • systémová lišta je vždy tenšia o 5 mm ako izolačná doska čím je zabezpečená dokonalá izolácia kročajového hluku vďaka pérovaniu

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (0,039 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (160 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • rozmer 366 x 1186 mm
 • výrobná hrúbka 40 a 60 mm
 • systémová lišta v dl. 2000 mm, š. 50 mm a výška 35, alebo 55 mm
 • spotreba líšt je cca. 1,3 ks. lišty resp. 2,66 bm lišty na 1 m2 izolácie

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool