Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.

Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.

Nadčasová stavba pokračujúca v tradícii dreveníc typických pre Slovensko. Bývanie pre mladý pár výtvarníkov, ktoré vzniklo rozobratím starej drevenice, prevezením do Lučatína a následným poskladaním skeletu na nových základoch. Drevenica získala aj úplne novú strechu a prestrešenenú terasu - novodobú verziu gánku s presklenou jedálňou.

Konštrukčne boli použité prírodné materiály (konopná izolácia, drevovláknitá izolačná doska, Ekopanely pre vytvorenie priečok a vnútorného záklopu stavby, hlinené omietky pre povrchové úpravy v interiéri). Výsledkom je moderná drevenica v súčasnom energetickom štandarde a s množstvom denného svetla.

Rok realizácie: 2016-2017
Miesto: Lučatín pri Banskej Bystrici
Architekt: Ing. arch. Eliška Turanská

www.eliskaturanska.sk

Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Odborný článok - Rekonštrukcia drevenice v Lučatíne.
Cenová kalkulácia