Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny

Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny

Chatka v Malachove bola klasická chatka v záhradkárskej časti pri Banskej Bystrici - Malachove. Je pod lesom na vrchole severného svahu, po oboch stranách obkolesená podobnými stavbami. V súčasnosti sa veľký pozemok uprostred zelene a poblíž mesta ukázal ako ideálny na oddych či pobyt v prírode. Chatka však už neposkytovala majiteľom dostatočný komfort. Preto sa pristúpilo k jej rekonštrukcii a rozšíreniu tak, aby sa zastavalo maximálne 25 m2. Bola predĺžená o cca 2 m smerom dopredu, v podkroví tak mohla vzniknúť luxusná spálnička s preskleným priečelím smerom do záhrady a na prízemí krytá terasa pod touto vysunutou časťou. 

Starý krov bol nahradený novým v rovnakom tvare, doplnila ho nadkrokvová izolácia a mäkká izolácia medzi krokvami, čím sa zabezpečil celkom nový štandard zateplenia objektu. Použité bolo drevovlákno, či vo forme dosiek alebo mäkkej izolácie, čím sa zamedzilo prehrievaniu podkrovia v lete a zároveň sa vytvorila difúzne otvorená skladba. Spodná stavba bola zaizolovaná z interiéru tenkou drevovláknitou doskou a z exteriéru len štrkovým násypom pod zemou a nad terénom hrubou drevovláknitou doskou.

V celom interiéri bola na stenách a šikmých plochách strechy, okrem miest ktoré prichádzajú do styku s vodou (stena za kuchynskou linkou či v kúpeľni) použitá hlinená omietka. Na temperovanie sa používajú infrafólie zabudované v stenách a v podlahe, na dokurovanie piecka na drevo umiestnená na prízemí. Pôvodne jediná dostupná voda z povrchovej studničky bola nahradená hĺbkovým vrtom, doriešené bolo aj odpadové hospodárstvo.

Zastavaná plocha: 25m2
Prízemie úžitková plocha: 13,5m2
Podkrovie úžitková plocha 20,3m2
Výstavba: január 2021 – jún 2022

www.eliskaturanska.sk

Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Odborný článok - Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny
Cenová kalkulácia