Rekonštrukcia chatky v Malachove  - Malachov‘ Tiny

Rekonštrukcia chatky v Malachove - Malachov‘ Tiny

Chatka v Malachove bola klasická chatka v záhradkárskej časti pri Banskej Bystrici - Malachove. Je pod lesom na vrchole severného svahu, po oboch stranách obkolesená podobnými stavbami. V súčasnosti sa veľký pozemok uprostred zelene a poblíž mesta ukázal ako ideálny na oddych či pobyt v prírode. Chatka však už neposkytovala majiteľom dostatočný komfort. Preto sa pristúpilo k jej rekonštrukcii a rozšíreniu tak, aby sa zastavalo maximálne 25 m2. Bola predĺžená o cca 2 m smerom dopredu, v podkroví tak mohla vzniknúť luxusná spálnička s preskleným priečelím smerom do záhrady a na prízemí krytá terasa pod touto vysunutou časťou.