Čo sa nehovorí o striekaných PUR izoláciách a ich hrozbách-

Čo sa nehovorí o striekaných PUR izoláciách a ich hrozbách-

Cech strechárov Slovenska upozorňuje na zavádzajúce praktiky realizačných firiem, ktoré sa zaoberajú montážou striekanej PUR izolácie. Podstatným nedostatkom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými postupmi je náchylnosť na chyby počas montáže, vedúce k nedodržaniu izolačných vlastností a ohrozeniu zdravia. Keďže CSS sa dlhodobo venuje zvyšovaniu kvality realizácií v oblasti striech, pokladáme za povinnosť upozorniť na viacero odborných problémov, týkajúcich sa aplikácie striekanej izolácie pri zateplení šikmej strechy.

Izolačné vlastnosti striekanej peny značne kolíšu, kvalitu nikto nepreveruje.
V prvom rade, pri striekanej pene kvalita výslednej izolácie závisí od mnohých faktoroch (teplota chemických komponentov, teplota a vlhkosť vzduchu pri aplikácii, teplota a vlhkosť povrchu konštrukcie, kvalita povrchu konštrukcie – prach, mastnota…), ktoré je mimoriadne náročné ovplyvniť. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik. Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa stretávame so zásadnými chybami striekanej PUR izolácie a s nedostatočnými izolačnými vlastnosťami.

Pri tradičných minerálnych izoláciách, ako aj pri fabricky vyrábaných PIR penách podliehajú kvalitatívne vlastnosti izolácie prísnej kontrole. Tá je realizovaná pravidelným odberom vzoriek a skúšaním vo výrobnom závode a užívateľovi garantuje deklarované vlastnosti počas celej životnosti stavby. Konštrukcie zateplené tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami majú deklarované nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre, kde správnym návrhom vrstiev konštrukcie predchádzajú kondenzácii vlhkosti v konštrukcii, čím bránia tvorbe hniloby a plesní v drevenom krove alebo stene.

V prípade striekanej izolácie ide o polyuretánovú (PUR) penu alebo polyizokyanurátovú (PIR) penu, ktorá sa skladá z metylén difenyl diizokyanátu (MDI) a tekutého polyhydroxylového produktu obsahujúceho napeňovadlo (polyol). Jednotlivé zložky peny sa miešajú priamo na stavbe, výsledná kvalita je teda výrazne ovplyvnená montážnikom. Výrobca nemôže používateľovi garantovať parametre ako v prípade tradičných izolácií, keďže dodáva len jednotlivé chemikálie. V skratke, výsledné izolačné vlastnosti vznikajú priamo na stavbe a nikto detailne nepreveruje kvalitu a vlastnosti takto zrealizovanej izolácie.