Drevovláknité izolácie

Sú najmodernejšími izoláciami podláh, stien, stropov a striech pre drevostavby a murované stavby. Ponúkajú zdravú mikroklímu vďaka otvorenej difuzivite a regulácii vlhkosti, poskytujú dokonalú ochranu pred chladom v zime a pred horúčavou v lete a vďaka vynikajúcim akustickým vlastnostiam chránia aj pred hlukom.

Prírodné tepelnoizolačné systémy a stavebné materiály

Drevo ako
prírodný izolant

Tepelnotechnické parametre drevovláknitej izolácie

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,037 – 0,048 W/(m.K)
Merná tepelná kapacita: 2100 J/kg.K
Faktor difúzneho odporu: μ = 3-5

Optimálne
tepelno-izolačné vlastnosti

Minimalizujú tepelné úniky cez stavebné konštrukcie, poskytujú ochranu pred chladom v zime a letným prehrievaním

Vyšší fázový
teplotný posun

Čím je hodnota fázového posunu vyššia, tým neskôr sa začne prejavovať prehriatie v interiéri budovy.

Vysoká difuzivita
(paropriepustnosť)

Nízky faktor difúzneho odporu zabraňuje kondenzovaniu vodných pár v konštrukcii. To pozitívne vplýva na kvalitu vnútornej mikroklímy a súčasne umožňuje stenám a strešnému plášťu dýchať.

Výborné zvukovoizolačné vlastnosti

Drevovláknité izolácie majú vyššiu hustotu, a preto ich možno použiť aj na efektívne zníženie nežiaduceho hluku

Ekologický materiál
s dlhou životnosťou

Keďže vstupnou surovinou privýrobe je drevo, ide o ekolologický materiál.

Požiarna odolnosť
konštrukcií

Izolačné materiály sú pri výrobe priebežne ošetrované prírodnou protipožiarnou prísadou – fosforečnanom amónnym (minerálny druh soli, ktorý nájdeme aj v potravinách)

Ekologický materiál

Ekologický materiál

Drevovláknité izolácie prispievajú k zníženiu množstva skleníkových plynov CO2. Počas rastu viažu stromy CO2, ktorý čerpajú (sťahujú) z atmosféry. V 1 m3 dreva je viazaná až jedna tona CO2. Kysličník uhličitý ostáva v izolačnej materiály uchovaný po celú dobu životnosti. Pre porovnanie jeden priemerný rodinný dom izolovaný drevovláknitou izoláciou viaže v sebe približne rovnaké množstvo CO2, ako uvoľní osobný automobil za jazdy 50 000 km.

Zdravé bývanie

Zdravé bývanie

Drevovláknitá izolácia prináša do Vášho domu pohodu. Ochrana proti chladu, horúčave a hluku, príjemná vnútorná mikroklíma a vyrovnaná priestorová vlhkosť, ktorú ocenia hlavne alergici. Toto sú výhody na základe ktorých označujeme tieto materiály ako multifunkčné. Každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, že domy si staviame preto aby sme sa v nich cítili dobre, pohodlne a to v zdravom vnútornom prostredí. V priestoroch v ktorých bývame trávime väčšinu času nášho života.

Príjemná klíma v miestnosti po celý rok

Príjemná klíma
v miestnosti po celý rok

Porézna štruktúra drevovláknitých izolácií uzatvára v sebe veľa vzduchu čím je zabezpečená efektívna ochrana pred chladom v zime. Sú ekologickým riešením ochrany pred chladom vo všetkých konštrukčných oblastiach použitia. Vhodné sú najmä pre nízkoenergetické, pasívne a A0 štandardy stavieb, ale aj pre rekonštrukcie.

Dôležité je spomenúť, že drevovláknitá izolačná doska je jediný izolačný materiál, ktorý má vynikajúci pomer medzi schopnosťou ochrany voči zime a schopnosťou ochrany voči letnému prehrievaniu.

Leto doma v pohode

Leto doma
v pohode

Drevovláknité izolacie majú vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti vynikajúce akumulačné vlastnosti. Počas dňa pohlcujú do seba horúci vzduch, ktorý vypúšťajú vo večerných a nočných hodinách keď je vonku opäť chladnejšie. Tým chránia naše vnútorné priestory pred nepríjemným prehrievaním v letných mesiacoch.

Aj keď drevo horí, ponúka najvyššiu protipožiarnu ochranu

Aj keď drevo horí,
ponúka najvyššiu
protipožiarnu ochranu

Drevo horí. To je principiálne správne a platí to aj pre drevovláknité izolácie. Tie ale vykazujú veľmi pozitívne protipožiarne chovanie. Izolačné materiály sú priebežne ošetrované prírodnou protipožiarnou prísadou. Jedná sa o fosforečnan amónny – minerálny druh soli, ktorý nájdeme aj v potravinách napr. v saláme.

Po prehorení určitej vrstvy dreva, približne 1 cm, vrchná vrstva zuhoľnatie a po odhorení približne 4 až 5 cm sa začína čas horenia výrazne predlžovať. To je hlavný dôvod, prečo je drevo v porovnaní napr. s oceľou vystavenou teplotám nad 600 až 1 000 °C paradoxne „odolnejšie“. Oheň má k dispozícii menej kyslíka, ktorý je pre proces horenia dôležitý. Podobné je to aj pri drevovláknitej izolácii. Je veľmi ťažké ju zapáliť.

Aj keď drevo horí, ponúka najvyššiu protipožiarnu ochranu

Veľa bežných izolačných materiálov sa pri požiari rýchlo roztaví a tým nie je zabezpečená žiadna protipožiarna ochrana. V kombinácií s vhodným opláštením je možné pri konštrukciách s drevovláknitou izolačnou doskou dosiahnuť protipožiarnu odolnosť až REI 60. (T.z., že oheň bude potrebovať 60 min. na to aby prenikol konštrukciou.

V prípade požiaru drevovláknitá izolačná doska uvoľňuje do ovzdušia minimálne množstvo jedovatých plynov v porovnaní s bežnými izolačnými materiálmi. Toto je dôležitý aspekt pri záchrane osôb. Pri požiaroch zomiera na následky popálenia len malé percento ľudí. Väčšina z nich sa zadusí škodlivými výparmi a dymom.

Úspora energií

Úspora energií

Rozsiahly sortiment izolačných materiálov (pre strechy, stropy, podlahy a fasády) je vhodný nie len pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie. S drevovláknitou izoláciou nezvyšujeme len hodnotu nášho domu, ale výrazne nám šetrí spotrebu energie. Príklady výpočtov dokazujú, že pri rekonštrukcií s použitím drevovláknitej izolačnej dosky je možná až 80 % úspora energií.

Minimálne energetické straty sú dôsledkom vynikajúcich tepelno izolačných vlastností drevovláknitej izolačnej dosky. Na základe voľby hrúbky konštrukcie vieme za pomoci tohto materiálu dosiahnuť nízkoenergetické až pasívne a A0 parametre stavby. Rekonštrukcia stavby predĺži jej životnosť čím rastie aj jej predajná hodnota, ktorá dlhodobo stúpa a jej náklady na údržbu klesajú.

Oblasť použitia

Oblasť použitia

Ponúkame kompletný systém drevovláknitých izolácií od celého domu:

  • Fasádne dosky
  • Nadkrokvové systémy
  • Fúkaná izolácia
  • Flexibilná výplňová doska
  • Podlahové dosky
  • Konštrukčné prvky (I nosníky, lepené lamely)
  • Tesniaci systém STEICO
Cenová kalkulácia