Ostatné stavebné materiály

Prírodné materiály majú pozitívnu bilanciu CO2, čo znamená, že pri raste surovina na výrobu týchto materiálov pohltí z nášho ovzdušia viac CO2 ako sa vyprodukuje pri ich výrobe. Tento fakt je mimoriadne dôležitý pre zachovanie trvalo udržateľného stavebníctva do budúcnosti a najmä pre zachovanie zdravého ovzdušia na našej planéte. Ponúkame široký sortiment prírodných stavebných materiálov a príslušenstva.

Cenová kalkulácia