fbpx
Technická dokumentácia

Na vyžiadanie:

Prehlásenie o vlastnostiach produktu (podľa platnej smernice EU 305/11) potrebné ku kolaudácií posielame pre konkrétny typ produktu.

Na vyžiadanie:

Pre projektantov zabezpečujeme software STEICO-XPRESS pre posudzovanie nosníkov STEICO joist, STEICO wall.