STEICO universal black

Popis

Drevovláknitá čierna (bitúmenová) doska do odvetraných fasád. Tepelná a zvuková izolácia.

Technická dokumentácia

 1. Steico Universal black_CZ

Použitie


 • drevovláknitá čierna (bitúmenová) doska do odvetraných fasád
 • tepelná a zvuková izolácia
 • difúzna vrstva na opláštenie striech a stien
 • izolácia, ktorá sa ukladá priamo nad krokvy
 • obzvlášť vhodná pri rekonštrukcií strechy
 • tvorí zábranu proti vetru
 • ako poistná hydroizolačná vrstva pri strechách a stenách
 • aplikácia bez dodatočnej fólie

Vlastnosti

 • vysoká pevnosť v tlaku
 • ochrana voči chladu, ale aj teplu
 • dokonalá difúzia vodných pár
 • ochrana voči vetru, prachu, vlhkosti a hluku
 • UV stabilita

Spracovanie

režeme kotúčovou, chvostovou alebo priamočiarou elektrickou pílou

Cenová kalkulácia