STEICO special

Popis

Drevovláknitá nadkrokvová doska a doska do odvetraných fasád.

Technická dokumentácia

 1. Steico Special_CZ

Použitie


 • tepelná a zvuková izolácia
 • difúzna vrstva na opláštenie striech a stien
 • izolácia, ktorá sa ukladá priamo nad krokvy – obzvlášť vhodná pri rekonštrukcií strechy
 • tvorí zábranu proti vetru
 • ako poistná hydroizolačná vrstva pri strechách a stenách
 • dočasne môže tvoriť debnenie strechy (max. 3 mesiace)

Vlastnosti

 • vysoká pevnosť v tlaku
 • ochrana voči chladu, ale aj teplu
 • dokonalá difúzia vodných pár
 • pri sklone strechy viac ako 20° nie je potrebná poistná hydroizolácia vďaka vysokej odolnosti dosky voči nasiaknutiu a vďaka špeciálnemu profilu pera a  drážky
 • ochrana voči vetru, prachu, vlhkosti a hluku
 • najvyššia akumulačná schopnosť spomedzi všetkých nadkrokvových izolácií – výborná ochrana proti prehrievaniu v letnom období

Spracovanie

režeme kotúčovou, chvostovou alebo priamočiarou elektrickou pílou


Cenová kalkulácia