SENIZOL GREEN

Popis

Retenčno - drenážna doska, schopná vsiaknuť do seba povrchovú a podpovrchovú vodu. Vyrobená zo 100% recyklovaných polyesterových vlákien.

Použitie


  • retenčná vrstva v skladbách zelených striech 
  • súčasť skladieb retenčných chodníkov, parkovísk a cyklotrás

Technické údaje

  • objemová hmotnosť cca 100 kg/m3
  • deklarovaná tepelná vodivosť λ = 0,040 - 0,042 W/m.K
  • merná tepelná kapacita c = 1500 J/Kg.K

Vlastnosti

  • dokáže zadržať prívalové zrážky až do 300% svojej hmotnosti
  • odolný materiál voči mechanickému poškodeniu
  • pružný materiál - prispôsobi sa terénu
  • jednoduchá manipulácia
Cenová kalkulácia