Nepálené hlinené tehly

Popis

Hlinená nepálená tehla vyrábaná tradičným spôsobom.

Použitie


  • prímurovky
  • priečky
  • vnútorné nenosné steny
  • obvodové steny (nutné konzultovať)

Vlastnosti


Stavebný materiál šetrný k životnému prostrediu z prírodných zdrojov, ktorý je po uplynutí svojho životného cyklu možné prirodzene recyklovať.


Počas výroby vzniká zanedbateľné množstvo emisií oxidu uhličitého a spotrebovanie primárnej energie nedochádza k páleniu, prirodzené vysúšanie prebieha v krytom priestore.


Vďaka svojej hmotnosti výborne akumuluje teplo a zabezpečuje vynikajúcu tepelnú zotrvačnosť.


Z dôvodu objemu a materiálovej štruktúry pohlcuje zvuk, vďaka čomu má vynikajúce akustické parametre.


Pri murovaní na maltu s tenkou škárou a omietaním na vnútornej strane je možné dosiahnuť úplne vzduchotesnú štruktúru steny, čiže pri meraní vzduchotesnosti dosahuje ukazovateľ „Blower Door” dokonalé hodnoty


Vynikajúce schopnosti regulácie vodnej pary. Zo zdravotného hľadiska zabezpečuje optimálny, rovnomerný pomer vlhkosti, dokonalú klímu v obytných priestoroch. Táto vlastnosť sa ďalej násobí aplikáciou s hlinenou omietkou.


Škodlivé elektrožiarenia neodráža, ale pohlcuje, čím zmierňuje vplyv silových polí sekundárneho kozmického a umelého krátkovlnného žiarenia (napr. mobilných telefónov) vďaka svojmu dobrému tieniacemu efektu chráni pred elektrickým smogom, ktorý vytvárajú elektrické zariadenia v budove.


Je antistatická, teda pozitívne vplýva na obsah iónov vo vzduchu, resp. nepriťahuje prach neprodukuje škodlivé výpary, na prostredie nemá chemický ani korozívny vplyv.


Za podmienky odborného projektovania, dôkladnej realizácie a riadneho užívania má mimoriadne dlhú životnosť, čo dokazujú stavby z hliny postavené pred viacerými storočiami.

Rozmery

klasická hlinená tehla
250 x 120 x 65 mm
290 x 140 x 65 mm

dupľovaná hlinená tehla
250 x 120 x 140 mm
120 x 250 x 240 mm

dierovaná tehla
300 x 175 x 140 mm

Cenová kalkulácia