EKOPANELY - dosky z lisovanej slamy

Popis

Ekopanel je ekologická difúzne otvorená stavebná doska. Je lisovaná z obilnej slamy za pomoci vysokej teploty a tlaku bez použitia akýchkoľvek lepidiel a spojív. Slamený panel je obojstranne polepený recyklovanou lepenkou. Je to 100 % prírodný, plne recyklovateľný, pevný a paropriepustný stavebný materiál vhodný na trvalé zabudovanie do stavieb.

Použitie


 • Ekopanel je vhodný na novostavby aj na rekonštrukcie
 • slamený panelový systém je možné využiť na stavbu samonosných priečok, podhľadov ako aj na vnútorné a vonkajšie opláštenie stenových konštrukcií
 • panel je možné použiť aj v skladbách podláh, kde je potrebné dosiahnuť výraznú vzduchovú nepriezvučnosť
 • v kombinácii s ďalším zateplením je možné Ekopanel použiť ako horný záklop strešných krokiev.

Systémové riešenia

 • priečky
 • vnútorné opláštenie a obklady
 • sendvičové konštrukcie
 • podhľady
 • podlahy
 • nadkrokvové izolácie

Technické údaje

 • objemová hmotnosť 379 kg/m3
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,099 W/mK
 • koeficient difúzneho odporu μ = 9,7
 • reakcia na oheň – kategória E


Akustika
- akustický útlm priečky ozn. E1 : 33 dB
- akustický útlm priečky ozn. E2 : 39 dB
- akustický útlm priečky ozn. E2 I : 40 dB
- akustický útlm priečky ozn. E2 A : 43 dB
- akustický útlm obvodovej steny EKO3: min. 51 dB


Požiarná odolnosť
- jednoduchá priečka E1 : EI 30 DP3
- nosná priečka E2 N: REI 45 DP3
- obvodová stena EKO3: REI 45 DP3
- podhľad/šikmina EKO1 E40: REI 30 DP3
- podhľad/šikmina EKO1 E60: REI 45 DP3
- obklad nosnej drevenej konštrukcie REI 45 DP3
- hustota tepelného toku na povrch je max. do 6 kW/m2 pri emisivite 1,0

Rozmery

EKOPANEL E60
hrúbka: 60 mm
šírka: 120 mm
dĺžka: 1200x3200 mm
Dĺžku panelov je možné prispôsobiť podľa priania zákazníka
plošná hmotnosť: 22 kg/m2

EKOPANEL E40
hrúbka: 40 mm
šírka: 120 mm
dĺžka: 1200x3200 mm
Dĺžku panelov je možné prispôsobiť podľa priania zákazníka
plošná hmotnosť: 17 kg/m2

Cenová kalkulácia