fbpx

Pre architektov

V rámci podpory pre architektov a projektantov ponúkame široký servis a poradenstvo.

Okrem konzultácií majú naši partneri prístup ku komplet technickým podkladom a k posúdeným konštrukčným skladbám, ktoré máme vyhotovené cez Slovenský technický a skúšobný ústav (TASUS) v rámci SKTP (Slovenské technické posúdenie). Snažíme sa ponúkať široký servis a poskytnúť pomoc pre architektov a projektantov aby sme im v čo najväčšej miere uľahčili prácu pri navrhovaní prírodných materiálov a konštrukčných skladieb.

Tiež ponúkame osobné konzultácie, alebo školenia.

pre architektov