STEICO zell

použitie
pre strechypre stenypre stropypre podlahy

● drevovláknitá fúkaná izolácia
● izolačná vrstva bez medzier a škár
● veľmi dobrá ochrana voči chladu aj teplu
● vysoká akumulácia tepla
● mimoriadne difúzne otvorená izolácia, ktorá prispieva k regulácií vnútornej mikroklímy
● ochrana voči zosadaniu vďaka zakliesneniu dlhých drevných vlákien
● spracovanie bez odpadu
● čisté drevné vlákna z borovicového dreva
● ochrana voči hluku
● cena za rozvoj ekológie (za rok 1999)
● viac na stránke www.fukane-drevovlakno.sk

vlastnosti

● bezšpárová izolačná vrstva
● veľmi dobrá tepelná izolácia a akumulácia tepla
● vynikajúca letná ochrana pred teplom
● difúzne otvorená pre zdravú vnútornú klímu
● trvalé posadenie, (zamedzuje sadaniu), vďaka ozubeniu drevovlákien
● spracovanie bez prerezu
● vysoká kvalita vyškolených spracovateľských závodov
● recyklovateľná, triedené drevené vlákna z borovicového dreva
● priebežne hydrofobizovaná, bez dodatočnej úpravy rezných hrán
● optimálna zvuková ochrana v spojení s drevovláknitými izolačnými doskami STEICO
● BUND – udelená cena za ochranu životného prostredia

spracovanie

● ponúkame samotnú realizáciu fúkanej izolácie
● vysoká kvalita prác zabezpečená vyškolenou pracovnou skupinou

tepelná vodivosť
0,038 W/m.K
objemová hmotnosť
v závislosti od aplikácie
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 1-2
štandardná aplikačná hrúbka
od cca 15 – 45 cm (podľa normovej požiadavky STN)