Všeobecné informácie

info@tepore.sk
0901 912 344
0914 181 181

Technické poradenstvo

info@tepore.sk
0915 987 019
0918 470 643

Cenové ponuky

Ing. Sluková Zlatica
slukova@tepore.sk
0901 912 344

Obchodné siete

Sedláček Milan
sedlacek@tepore.sk
0911 353 353

Kancelária Banská Bystrica a korešpondenčná adresa spoločnosti

Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica

0901 912 344
0914 181 181
info@tepore.sk

Kancelária Bratislava - adresa sídla spoločnosti

Hraničná 18
821 05 Bratislava

0918 470 643
info@tepore.sk
miklosovic@tepore.sk

Kancelária Trnava

Tamaškovičova 17
917 01 Trnava

0911 353 353
sedlacek@tepore.sk

Kancelária Prešov

Raymanova 9
080 01 Prešov

0919 277 678
jurko@tepore.sk

Obchodné zastúpenie Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj

0917 521 217
kubik@tepore.sk

Obchodné zastúpenie Bratislavský kraj

0917 315 713
simunic@tepore.sk

Technické informácie:

0915 987 019
0918 470 643
info@tepore.sk
    Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.