Všeobecné informácie

info@tepore.sk
0901 912 344
0914 181 181

Technické poradenstvo

info@tepore.sk
0915 987 019
0918 470 643

Cenové ponuky

Ing. Sluková Zlatica
slukova@tepore.sk
0901 912 344

Obchodné siete

Sedláček Milan
sedlacek@tepore.sk
0911 353 353

Kancelária Banská Bystrica (korešpondenčná adresa)

Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica

0915 987 019

Kancelária Trnava

Tamaškovičova 17
917 01 Trnava

0911 353 353

Sídlo spoločnosti

Hraničná 1728/18
821 05 Bratislava

IČO: 44505302
IČ DPH: SK2022740170

Kancelária Bratislava

Hraničná 18
821 05 Bratislava

0918 470 643

Kancelária Prešov

Raymanova 9
080 01 Prešov

0919 277 678

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.