fbpx

Konštrukčný systém - I nosníky a profily LVL

STEICO nosníky sú ľahké, energeticky úsporné stavebné prvky. Stredová stojina, ktorá spája spodnú a hornú časť nosníka je vyrobená z tvrdej drevovláknitej dosky. Pásnice nosníkov sú vyrobené z lepeného vrstveného dreva Steico LVL. Takéto zloženie nosníka zaručuje jeho dlhodobú pevnosť a kvalitu. Lepené vrstvené drevo Steico LVL sa skladá z viacerých vrstiev vzájomne zlepených borovicových a smrekových dýh. Táto skladba prvku LVL zabezpečuje najvyššiu pevnosť a radí tento konštrukčný prvok k vôbec k najviac zaťažiteľným materiálom na báze dreva.

Na vyžiadanie:

Pre projektantov zabezpečujeme software STEICO-XPRESS pre posudzovanie nosníkov STEICO joist, STEICO wall.