STEICO universal dry

použitie
pre strechypre steny

● drevovláknitá nadkrokvová doska a doska do odvetraných fasád
● tepelná a zvuková izolácia nad krokvy
● doska aj pod odvetrané fasády
● vhodné aj pri rekonštrukciách
● ochrana proti vetru
● tvorí poistnú hydroizoláciu pri sklonoch strechy nad 20 °
● uloženie priamo nad krokvy bez nutnosti podkladu

vlastnosti

● vysoká pevnosť v tlaku
● ochrana voči chladu aj letnému prehrievaniu
● dokonalá difúzia vodných pár
● rýchle spracovanie a jednoduchá manipulácia
● minimalizuje tepelné mosty vďaka profilu pera a drážky
● môže slúžiť ako debnenie, záklop strechy až 12 týždňov

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,043 W/m.K
objemová hmotnosť
180 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
rozmer
575 x 2475 mm pre hr. 35 – 80 mm
575 x 1855 mm pre hr. 100 – 160 mm mm (krycie rozmery)
výrobná hrúbka
35 – 160 mm