STEICO underfloor flex

použitie
pre podlahy

● tenká drevovláknitá podlahová (kročajová) podložka – forma flexibilná rohož, rolka
● ako tenká flexibilná kročajová podložka pod nášľapné vrstvy podláh
● vhodné pri rekonštrukcií pôvodných podláh v bytových domoch
● ako náhrada za PVC fólie napr. Mirelon
● dodávaná v rolkách

vlastnosti

● útlm kročajového hluku
● vyrovnáva drobné nerovnosti na podlahe (kamienky, prach atď.)

spracovanie

● veľmi jednoduché pokladanie
● režeme orezávačom

tepelná vodivosť
0,040 W/m.K
objemová hmotnosť
130 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 3
rozmer
rolka š. 1100 x dl. 10 000 mm / 1 rolka = 11 m2
výrobná hrúbka
5 mm