STEICO top

použitie
pre stropypre podlahy

● drevovláknitá pochôdzna doska do neobytných podkroví
● pochôdzna pevná tepelná izolácia v neobytnom podkroví
● nie je nutné ju dodatočne zakrývať
● tvrdý povrch dosky s finálnou úpravou

vlastnosti

● vysoká pevnosť v tlaku
● ľahká a zároveň veľmi pevná izolácia
● po doske je možné chodiť
● chráni pred chladom a aj prehrievaním v letnom období
● priaznivo reguluje vnútornú mikroklímu
● ľahká manipulácia

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,041 W/m.K
objemová hmotnosť
140 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
rozmer
400 x 1200 mm
výrobná hrúbka
80 a 100 mm