STEICO special

použitie
pre strechypre steny

● drevovláknitá nadkrokvová doska a doska do odvetraných fasád
● tepelná a zvuková izolácia
● difúzna vrstva pre opláštenie striech a stien
● izolácia, ktorá sa ukladá priamo nad krokvy – zvlášť vhodná pri rekonštrukcií strechy
● tvorí zábranu proti vetru
● ako poistná hydroizolačná vrstva pri strechách a stenách
● dočasne môže tvoriť debnenie strechy (max. 3 mesiace)

vlastnosti

● vysoká pevnosť v tlaku
● ochrana voči chladu, ale aj teplu
● dokonalá difúzia vodných pár
● pri sklone strechy nad 20 ° nie je potrebná poistná hydroizolácia vďaka vysokej odolnosti dosky voči nasiaknutiu a vďaka špeciálnemu profilu pera a ● drážky
● ochrana voči vetru, prachu, vlhkosti a hluku
● najvyššia akumulačná schopnosť spomedzi všetkých nadkrokvových izolácií – výborná ochrana proti prehrievaniu v letnom období

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,046 W/m.K
objemová hmotnosť
240 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
základný rozmer
575 x 1855 mm (krycí rozmer!)
výrobná hrúbka
od 60 do 120 mm