STEICO special dry

použitie
pre strechypre steny

● drevovláknitá nadkrokvová doska a doska do odvetraných fasád
● tepelná a zvuková izolácia nad krokvy
● zvlášť vhodné pri rekonštrukciách
● ochrana proti vetru
● tvorí poistnú hydroizoláciu pri sklonoch strechy nad 20 °
● uloženie priamo nad krokvy bez nutnosti podkladu

vlastnosti

● vysoká pevnosť v tlaku
● ochrana voči chladu aj letnému prehrievaniu
● dokonalá difúzia vodných pár
● rýchle spracovanie a jednoduchá manipulácia
● minimalizuje tepelné mosty vďaka profilu pera a drážky
● môže slúžiť ako debnenie, záklop strechy až 12 týždňov

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,041 W/m.K
objemová hmotnosť
140 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
rozmer
575 x 1855 mm (krycí rozmer!)
výrobná hrúbka
60 – 200 mm (na vyžiadanie až do hr. 300 mm)