STEICO base 150 Kpa (isorel 150 Kpa)

použitie
pre podlahy

● drevovláknitá podlahová (kročajová) doska s vyššou pevnosťou v tlaku až 150 Kpa
● univerzálna doska pre široké využitie
● vhodná najmä do podlahových konštrukcií
● doska známa ako HOBRA

vlastnosti

● doska s najvyššou pevnosťou v tlaku pre viac zaťažené podlahy
● výborné izolačné parametre

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,048 W/m.K
objemová hmotnosť
250 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
základný rozmer
600 x 1350 mm
výrobná hrúbka
20 – 60 mm