STEICO floor

 použitie
pre podlahy

● drevovláknitá podlahová (kročajová) doska so systémovou lištou pod palubovky
● tepelná, zvuková a protikročajová izolácia pod masívne palubové podlahy
● zvuková izolácia bez akustických mostov

vlastnosti

● výborne vylepšuje akustické parametre podlahy
● mechanické kotvenie podlahy do vodiacich systémových líšt
● systémová lišta je vždy tenšia o 5 mm ako izolačná doska čím je zabezpečená dokonalá
● izolácia kročajového hluku vďaka pérovaniu

spracovanie

● režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

tepelná vodivosť
0,039 W/m.K
objemová hmotnosť
160 kg/m3
merná tepelná kapacita
2100 J/kg.K
faktor difúzneho odporu
µ = 5
rozmer
366 x 1186 mm
výrobná hrúbka
40 a 60 mm
systémová lišta
v dĺžke 2000 mm, šírke. 50 mm a výške 35 alebo 55 mm
spotreba líšt
cca. 1,3 ks. lišty resp. 2,66 bm lišty na 1 m2 izolácie