fbpx

ekopanel

ekopanely

ekopanely

 

 

EKOPANELY - dosky z lisovanej slamy

Ekopanel je ekologická difúzne otvorená stavebná doska. Je lisovaná z obilnej slamy za pomoci vysokej teploty a tlaku bez použitia akýchkoľvek lepidiel a spojív. Slamený panel je obojstranne polepený recyklovanou lepenkou. Je to 100 % prírodný, plne recyklovateľný, pevný a paropriepustný stavebný materiál vhodný na trvalé zabudovanie do stavieb.

pre stropypre steny
použitie

● Ekopanel je vhodný do novostavieb aj pre rekonštrukcie
● slamený panelový systém, je možné využiť pre stavbu samonosných priečok, podhľadov ako aj pre vnútorné a vonkajšie opláštenie stenových konštrukcií
● panel je možné použiť aj v skladbách podláh, kde je potrebné dosiahnuť výraznú vzduchovú nepriezvučnosť
● v kombinácií s ďalším zateplením je možné Ekopanel použiť ako horný záklop strešných krokiev. Vďaka panelovému systému je zaručený vysoká rýchlosť výstavby.

systémové riešenia

● priečky
● vnútorné opláštenie a obklady
● sendvičové konštrukcie
● podhľady
● podlahy
● nadkrokvové izolácie

Technická špecifikácia
EKOPANEL E60

● hr. 60 mm
● šírka 1200 mm
● dĺžka 1200-3200 mm
Dĺžku panelov je možné prispôsobiť podľa priania zákazníka
● plošná hmotnosť 22 kg/m2
● objemová hmotnosť 379 kg/m3
● súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,099 W/mK
● koeficient difúzneho odporu μ = 9,7
● reakcia na oheň – kategória E

akustika

Akustika

● akustický útlm priečky ozn. E1 : 33 dB
● akustický útlm priečky ozn. E2 : 39 dB
● akustický útlm priečky ozn. E2 I : 40 dB
● akustický útlm priečky ozn. E2 A : 43 dB
● akustický útlm obvodovej steny EKO3: min. 51 dB

EKOPANEL E40

● hr. 40 mm
● šírka 1200 mm
● dĺžka 1200-3200 mm
Dĺžku panelov je možné prispôsobiť podľa priania zákazníka
● plošná hmotnosť 17 kg/m2
● objemová hmotnosť 379 kg/m3
● súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,099 W/mK
● koeficient difúzneho odporu μ = 9,7
● reakcia na oheň – kategória E

poziarna odolnost

Požiarná odolnosť

● jednoduchá priečka E1 : EI 30 DP3
● nosná priečka E2 N: REI 45 DP3
● obvodová stena EKO3: REI 45 DP3
● podhľad/šikmina EKO1 E40: REI 30 DP3
● podhľad/šikmina EKO1 E60: REI 45 DP3
● obklad nosnej drevenej konštrukcie REI 45 DP3
● hustota tepelného toku na povrch je max. do 6kW/m2
pri emisivite 1,0

Výhody EKOPANELOV

● prispieva k nízkym prevádzkovým nákladom budovy vďaka svojím tepelnoizolačným vlastnostiam a vysokej akumulácií materiálu,
● rýchla, systémová a jednoduchá montáž,
● 100 % ekologický materiál,
● výborné zvukoizolačné parametre,
● vysoká mechanická odolnosť,
● ideálny materiál pre drevostavby.