fbpx

Najväčší predajca drevovláknitých izolačných dosiek na Slovensku

O spoločnosti

Tepore s.r.o. je obchodno – realizačná spoločnosť, ktorá sa venuje tepelným izoláciám z drevného a konopného vlákna a konštrukčným prvkom, ako sú ľahké kompozitné I nosníky, alebo lepené prvky LVL.

V našom portfóliu vrámci hlinených systémov tiež ponúkame kvalitné hlinené omietky aj s finálnym farebným pigmentom a nepálené hlinené tehly vyrábané ručným spôsobom. Po páde domáceho výrobcu (Smrečina Hofatex Banská Bystrica) sme sa stali vedúcou spoločnosťou v oblasti predaja a rozvoju drevovláknitých izolácií na slovenskom trhu.

Okrem predaja týchto materiálov, kladieme veľký dôraz aj na rozvoj a výskum v technickej oblasti v rámci spomínaných materiálov. Spolupracujeme s vysokými školami, s poprednými architektami, ktorí sa venujú pasívnej a nízkoenergetickej výstavbe a v neposlednom rade s technickým a skúšobným ústavom, kde sme v roku 2016 dokončili Slovenské technické posúdenie pre konštrukcie nízkoenergetických a pasívnych stavieb. Jedná sa o desiatky ucelených skladieb posúdených pre kľúčové parametre ako sú tepelno-technické hodnoty, statika, požiarna odolnosť a pri stropných konštrukciách aj akustika.

V oblasti realizácie sme najväčšou spoločnosťou, ktorá sa venuje aplikácií fúkanej izolácie z drevného vlákna, kde máme za sebou stovky referenčných realizácií po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Drevovláknité izolácie ponúkajú vďaka svojmu zloženiu množstvo výhod a parametrov, ktoré pri bežných izolačných materiáloch chýbajú.

Sme členom združení: