• All
  • Izolujeme

Konštrukčno-izolačný systém pre nízkoenergetické a pasívne stavby STEICO TEPORE

Dôvod vzniku technického posúdenia (SK TP) STEICO TEPORE:   v zmysle Európskej legislatívy: je to nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 – harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, v zmysle Slovenskej legislatívy:  zákon č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov NR SR, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín …

Fasádne systémy pre drevostavby a murované stavby

Prečo je vôbec zateplenie potrebné? Aký význam má pre nás zateplenie? Navrhovanie a realizácia zatepľovania budov pre rôzne stavebné systémy postupom času nadobudli čoraz väčší význam a je výrazne dôležité v súčasnosti aj do budúcna a to z individuálnych ako aj spoločenských dôvodov: ● citeľného rastu cien všetkých klasických zdrojov energií (elektrina, plyn, drevo, uhlie, ropa) využívaných ...