universal-dry
STEICO universal dry

2
1
 • tepelná a zvuková izolácia nad krokvy
 • doska aj pod odvetrané fasády
 • vhodné aj pri rekonštrukciách
 • ochrana proti vetru
 • tvorí poistnú hydroizoláciu pri sklonoch strechy nad 20 °
 • uloženie priamo nad krokvy bez nutnosti podkladu

 • vysoká pevnosť v tlaku
 • ochrana voči chladu aj letnému prehrievaniu
 • dokonalá difúzia vodných pár
 • rýchle spracovanie a jednoduchá manipulácia
 • minimalizuje tepelné mosty vďaka profilu pera a drážky
 • môže slúžiť ako debnenie, záklop strechy až 12 týždňov

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (0,043 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (180 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • rozmer 575 x 2475 mm pre hr. 35 – 80 mm, rozmer 575 x 1855 mm pre hr. 100 – 160 mm mm (krycie rozmery)
 • výrobné hrúbky 35 – 160 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool