underfloor
STEICO underfloor

4
 • útlm kročajového hluku
 • vyrovnáva drobné nerovnosti na podlahe (kamienky, prach atď…)

 • Dobrá izolace kročejového hluku a zlepšení prostorového zvuku
 • Vynikající izolační vlastnosti

 • Vysoká pevnost v tlaku až 15 t / m2 – důležitá pro spojovací systémy
 • Stabilní vláknitá struktura, trvale provozuschopná
 • Obzvláště difúzně otevřený

 • Odolávající chemickým rozpouštědlům

 • Snadné a rychlé zpracování

 • Vyrovnání nerovností až do 3 mm
 • Vhodný pro systémy podlahového vytápění

 • Ekologický, šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný

 • veľmi jednoduché pokladanie
 • režeme orezávačom

 • tepelná vodivosť (0,070 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (250 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • základný rozmer 590 x 790 mm
 • výrobné hrúbky 4, 5 a 7 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool