underfloor-flex
STEICO underfloor flex

4
 • ako tenká flexibilná kročajová podložka pod nášľapné vrstvy podláh
 • vhodné pri rekonštrukcií pôvodných podláh v bytových domoch
 • ako náhrada za PVC fólie napr. Mirelon
 • dodávaná v rolkách

 • útlm kročajového hluku
 • vyrovnáva drobné nerovnosti na podlahe (kamienky, prach atď…)

 • veľmi jednoduché pokladanie
 • režeme orezávačom

 • tepelná vodivosť (0,040 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (130 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 3)
 • rozmer rolky š 1100 x dl. 10 000 mm / 1 rolka = 11 m2
 • výrobná hrúbka 5 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool