top
STEICO top

3
 • pochôdzna pevná tepelná izolácia v neobytnom podkroví
 • nie je nutné ju dodatočne zakrývať
 • tvrdý povrch dosky s finálnou úpravou

 • vysoká pevnosť v tlaku
 • ľahká a zároveň veľmi pevná izolácia
 • po doske je možné chodiť
 • chráni pred chladom a aj prehrievaním v letnom období
 • priaznivo reguluje vnútornú mikroklímu
 • ľahká manipulácia

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (0,041 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (140 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • rozmer 400 x 1200 mm
 • výrobné hrúbky 80 a 100 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool