therm-internal
STEICO therm internal

1
2
 • interiérová izolácia pod omietky
 • veľmi vhodná aj v kombinácií s hlinenými omietkami
 • vhodná pre rekonštrukcie murovaných a hrazdených konštrukcií

 • výborné izolačné vlastnosti
 • reguluje vnútornú mikroklímu a prispieva ku kvalite ovzdušia v interiéri
 • ideálna pre rekonštrukcie kde nie je možný zásah zo strany exteriéru

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (0,038 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (160 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • základný rozmer 366 x 1186 mm
 • výrobné hrúbky 40 a 60 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool