therm-dry
STEICO therm dry

1
2
 • tepelná a zvuková izolácia nad krokvy, na plný záklop
 • plošná izolácia na masívne drevené panely CLT
 • pre murované steny pod odvetrané fasády

 • dostupnosť s rovnou hranou, s perom a drážkou a aj s polovičným profilom pera a drážky
 • ľahká a zároveň veľmi pevná izolácia
 • difúzna otvorenosť
 • chráni pred chladom a aj prehrievaním v letnom období
 • priaznivo reguluje vnútornú mikroklímu

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (0,039 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (110 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • rozmer 600 x 1350 mm (hladká hrana), 585 x 1335 mm (polodrážka), 575 x 1855 mm (pero a drážka)
 • výrobné hrúbky 40 – 300 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool