special
STEICO special

1
2
 • tepelná a zvuková izolácia
 • difúzna vrstva pre opláštenie striech a stien
 • izolácia, ktorá sa ukladá priamo nad krokvy – zvlášť vhodná pri rekonštrukcií strechy
 • tvorí zábranu proti vetru
 • ako poistná hydroizolačná vrstva pri strechách a stenách
 • dočasne môže tvoriť debnenie strechy (max. 3 mesiace)

 • vysoká pevnosť v tlaku
 • ochrana voči chladu, ale aj teplu
 • dokonalá difúzia vodných pár
 • pri sklone strechy nad 20 ° nie je potrebná poistná hydroizolácia vďaka vysokej odolnosti dosky voči nasiaknutiu a vďaka špeciálnemu profilu pera a drážky
 • ochrana voči vetru, prachu, vlhkosti a hluku
 • najvyššia akumulačná schopnosť spomedzi všetkých nadkrokvových izolácií – výborná ochrana proti prehrievaniu v letnom období

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (0,046 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (240 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • základný rozmer 575 x 1855 mm (krycí rozmer!)
 • výrobné hrúbky od 60 do 120 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool