protect
STEICO protect (H,M,L)

2
 • difúzne otvorená fasádna tepelná a zvuková izolácia
 • vhodná k oplášťovaniu drevostavieb
 • taktiež vhodná na dodatočné zateplenie murovaných stavieb

 • vysoká pevnosť v tlaku
 • výborné tepelno-izolačné parametre ako v zime tak aj v lete
 • dokonalá difúzia vodných pár
 • vďaka profilu pera a drážky je doska plošne veľmi stabilná a tuhá
 • účinná ochrana proti vetru, prachu, vlhkosti a hluku
 • doska reguluje a upravujem vnútornú mikroklímu
 • vysoká tepelno-akumulačná schopnosť
 • jednoduchá a rýchla montáž

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou

 • tepelná vodivosť (typ H 0,048 W/m.K, typ M 0,046 W/m.K, typ L 0,042 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (typ H 265 kg/m3, typ M 230 kg/m3, typ L 190 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • základný rozmer 575 x 1300 mm a veľký formát 1150 x 2600 mm (krycie rozmery!)
 • výrobné hrúbky od 40 do 160 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool