lvl
STEICO lvl

1
2
3
4
 • trámy, nosníky, stĺpy, väznice, pomúrnice, nosné dosky a iné…
 • rôzne priemyselné aplikácie
 • ako prvky pre rôzne konštrukčné systémy

 • dostupné v širokom rozsahu hrúbok a formátov
 • obrovská pevnosť zabezpečená vrstvením
 • rozmerová stabilita
 • vysoká pevnosť v tlaku

 • pre rezanie sa používajú bežné nástroje k opracovaniu rastlého dreva

 • hrúbka 21 – 90 mm
 • šírka do 2,5 m
 • dĺžka do 12 m

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool