konopeflex
KONOPE flex

1
2
3
 • flexibilná výplňová tepelná a zvuková izolácia z konopných vlákien
 • vhodná do stien a priečok
 • medzikrokvové strešné priestory
 • výplň do stropov

 • elastická tepelná izolácia
 • rozmerovo stabilná izolácia, ktorá nesadá
 • výborné tepelnoizolačné parametre v zime
 • vďaka vysokej akumulácií tepla zabezpečuje výbornú ochranu pred prehrievaním v letnom období
 • dokonalý prestup vodných pár
 • regulácia mikroklímy v interiéri
 • výborná regulácia vlhkosti
 • ľahké spracovanie
 • nedráždi pokožku a dýchacie cesty
 • ekologická izolácia šetrná voči životnému prostrediu

 • režeme chvostovou pílou, alebo vhodným nožom určeným na elastické izolácie
 • formátovanie sa odporúča s pridaním 2 cm rezervy
 • pri vkladaní do konštrukcie sa izolácia zo strán stlačí a postupne vloží do otvoru

 • tepelná vodivosť (0,040 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (30-35 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (1600 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ= 1,5)
 • základný rozmer 600 x 1200 mm
 • výrobné hrúbky od 40 do 180 mm

Konope Flex