base

STEICO base (Steico Isorel)

4
 • univerzálna doska pre široké využitie
 • vhodná najmä do podlahových konštrukcií
 • doska známa ako HOBRA

 • veľmi tuhá doska
 • výborné izolačné parametre

 • režeme kotúčovou, chvostovou, alebo priamočiarou elektrickou pílou
 • pri menších hrúbkach sa dá doska rezať aj orezávačom

 • tepelná vodivosť (0,048 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (230 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 5)
 • základný rozmer 1200 x 2500 mm, pri hr. 8 mm rozmer 1000 x 1200 mm
 • výrobné hrúbky 8 – 19 mm

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool