Steico Flex 036
STEICO flex 036

1
2
3
4
 • flexibilná výplňová tepelná a zvuková izolácia
 • vhodná do stien a priečok
 • medzikrokvové strešné priestory (nepotrebuje dodatoční kotvenie)
 • výplň do stropov

 • elastická tepelná izolácia
 • rozmerovo stabilná izolácia, ktorá nesadá
 • výborné tepelnoizolačné parametre v zime
 • vďaka vysokej akumulácií tepla zabezpečuje výbornú ochranu pred prehrievaním v letnom období
 • dokonalý prestup vodných pár
 • regulácia mikroklímy v interiéri
 • výborná regulácia vlhkosti
 • ľahké spracovanie
 • nedráždi pokožku a dýchacie cesty
 • ekologická izolácia šetrná voči životnému prostrediu

 • režeme chvostovou pílou, alebo vhodným nožom určeným na elastické izolácie
 • formátovanie sa odporúča s pridaním 2 cm rezervy
 • pri vkladaní do konštrukcie sa izolácia zo strán stlačí a postupne vloží do otvoru

 • tepelná vodivosť (0,036 W/m.K)
 • objemová hmotnosť (60 kg/m3)
 • merná tepelná kapacita (2100 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ= 1-2)
 • základný rozmer 575 x 1220 mm
 • výrobné hrúbky od 40 do 240 mm

flex novinka
Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool