canawool
STEICO canawool

1
2
 • konopná plsť, vlákno ako tepelná izolácia
 • vhodné ako výplň dutín, zle prístupných priestorov a škár

 • veľmi trvanlivý produkt
 • ľahké spracovanie
 • čisto prírodné konopné vlákna
 • izolácia šetrná k zdraviu človeka

 • jednoduché spracovanie a nanášanie do priestorov bez potrebných nástrojov

 • tepelná vodivosť (nie je deklarovaná – záleží od spôsobu aplikácie)
 • objemová hmotnosť (v závislosti od aplikácie)
 • merná tepelná kapacita (1700 J/kg.K)
 • faktor difúzneho odporu (µ = 1-2)
 • balenie á 15 kg, na palete je 18 balíkov

Všetko
Strecha
Stena
Strop
Podlaha
 • STEICO Flex
 • STEICO LVL
 • STEICO Protect (H,M,L)
 • STEICO Therm
 • STEICO Special
 • STEICO Universal
 • STEICO Floor
 • STEICO Zell
 • STEICO Roof (Steico Isorel plus)
 • STEICO Underfloor
 • STEICO Phaltex
 • STEICO Therm Internal
 • STEICO Joist, Wall, I-NOSNÍKY
 • STEICO Therm Dry
 • STEICO Protect Dry (M,L)
 • STEICO Underfloor flex
 • STEICO Install
 • STEICO Canawool